Tuesday, February 14, 2012

മാതൃസ്നേഹം

മാഞ്ഞുപോയൊരു സ്നേഹ പുഷ്പമേ 
നിഞ്ഞിതള്‍ കൊഴിഞ്ഞോരാ ഭൂ -
പരപ്പിന്ഹരിത ശോഭ 
എങ്ങോ മാഞ്ഞു പോയ്‌ ..

നിഞ്ഞിതള്‍ വിരിഞ്ഞൊരാ നേരത്ത-
മ്മതന്‍ വാത്സല്യമേറെ കൊതിച്ച നീ
തന്നിലെ സ്നേഹമാവോളം തന്നൊരാ 
അമ്മയെ വിട്ടെങ്ങു പോയ്‌.........//////..............

Monday, February 13, 2012

മരുഭുവിലെ മരീചിക

മനസ്സിലെ തീ ഗോളങ്ങളെ വകഞ്ഞു മാറ്റി പ്രതീക്ഷയുടെ ഒരു പൊന്പുലരി തേടി അയാള്നടത്തം തുടര്ന്നു. സമയം ഏറെ വൈകിയിരിക്കുന്നു .അതി ശക്തമായ ശൈത്യതിനിടയിലും അയാള്വിയര്ത്തു കൊണ്ടേയിരുന്നു .കയ്യിലുള്ള മുഷിഞ്ഞ കുറച്ചു നോട്ടുകളിലെക് നോക്കി അയാള്നെടുവീര്പ്പിട്ടുകൊണ്ടിരുന്നു. എത്രയും വേഗം നോട്ടുകള്നാട്ടിലെക്കെതികണം .അതിനു വേണ്ടിയുള്ള യാത്രയിലാനവന്‍.നേരം പുലരുമ്പോഴേക്കും ഹൈവെയിലെത്തണം.ഏതെങ്കിലുമൊരു വാഹനം കിട്ടാതിരിക്കില്ല ഉച്ചക്ക് മുന്പേ കാശ് അയച്ചിട്ട് വേണം തിരിച്ചുള്ള യാത്ര തുടങ്ങാന്‍ . ഇതിനെക്കാളുമേറെ അയാളെ അലട്ടിയത് തുണ്ട് കാശിനായി കാത്തിരിക്കുന്ന ഒരു കുടുംബത്തെയാണ് , അസുഖ ബാധിതരായ മാതാപിതാക്കളെ കുറിച്ചാണ് ,ഒരു പുത്തന്ഉടുപ്പ് പോലും എടുക്കാതെ ഓണം ആഘോഷിക്കേണ്ടി വന്ന തന്റെ പിഞ്ചുകുഞ്ഞുകളെ കുറിച്ചാണ് . ഓര്മ്മകള്അയാളുടെ നടത്തത്തിന്റെ വേഗത കൂട്ടി. പൊടുന്നനെയാണ് അത് സംഭവിച്ചത്..

ഒരു മയക്കത്തില്നിന്നെന്നോണം ഞെട്ടി ഉണര്ന്ന അയാള്കണ്ടത് തനിക്കു ചുറ്റും നില്കുന്ന മാലഖമാരെയാണ് . ഒരു വേള താന്സ്വര്ഗതിലനെന്നു പോലും അയാള്വിചാരിച്ചു .അവര്ക്ക് മുന്പില്വെച്ച് അയാള്തന്റെ കൈകള്ഒന്നുയര്ത്താന്ശ്രമിച്ചു . അപ്പോഴാണ് അയാള്കണ്ടത് തന്റെ കൈകള്രണ്ടും കെട്ടിയിരിക്കുന്നു . കൈകള്മുഴുവനും പ്ലാസ്റെരിലാണ്, അത് അനങ്ങതിരിക്കാനാണ് ദേഹത്തോട് ചേര്ത്തിരിക്കുന്നത് .ദേഹത്തിലെ മുറിവുകളൊന്നും അയാളെ വേദനിപ്പിചില്ലെന്നു തോന്നുന്നു, അയാള്വീണ്ടും ഒരു മയക്കതിലെന്ന വണ്ണം കണ്കള്അടച്ചു കിടന്നു .

മനസ്സിലപ്പോഴും നാടും വീടുമായിരുന്നു, താന്കൊണ്ട് വന്ന കാശ് അയച്ചോ ഇല്ലയോ എന്നാ ചിന്ത അയാളെ അസ്വസ്ഥനാക്കി. കൃത്യമായ ഇടവേളകളില്പരിശോദനക്കഉ എത്തുന്ന നഴ്സുമാരോട് അയാള്അന്വേഷിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു തന്നെ എവിടുന്നു കിട്ടിയെന്നു. ജീവിതതിലിന്നോളം ആശുപത്രിയും ഡോക്ടരുമൊക്കെ അയാള്ക് അലര്ജി ആയിരുന്നു അല്ലെങ്കില്എല്ലാ രോഗങ്ങള്കും ഉള്ള ഒറ്റമൂലി അയാള്ക് അറിയാമായിരുന്നു . ഏതോ ചിന്തകളുടെ നിമിഷങ്ങള്ക്കിടയില്നഴ്സുമാര്കൊണ്ട് വന്ന തന്റെ ചോരയുടെ നിറമുള്ള മുഷിഞ്ഞ വസ്ത്രങ്ങള്അയാള്കണ്ടു .അതിന്റെ ചെറിയ പോകറ്റിനുള്ളില്അയാളുടെ സമ്പാദ്യമെല്ലാം ഭദ്രമായി ഉണ്ടായിരുന്നു . കടുത്ത വേദനക്കിടയിലും അയാള്സര് ശക്തന് നന്ദി പറഞ്ഞു

Sunday, February 12, 2012

പ്രവാസം ഇങ്ങിനെയും .

സുഖമുള്ള ജോലി , തലവേദനകളില്ല, കുറഞ്ഞ ജോലി സമയം , കൃത്യമായ ശമ്പളം , ജോലിയിലും ശമ്പളത്തിലും കാലാനുസൃതമായ വര്ദ്ധനവ് , അടിസ്ഥാന സൌകര്യങ്ങളിലെ ഉയര്ച്ച ഇതൊക്കെ ഇതൊരു പ്രവാസിയുടെയും സ്വപ്നമാണ് . ഇന്ന് ജീവിതം നയിക്കുന്ന ഒട്ടേറെ പ്രോഫഷണലിസ്റ്റുകള്ഉണ്ട് ഗള്ഫ്രാജ്യങ്ങളില്‍ . അവരുടെയൊക്കെ ജോലി സമയം കഴിഞ്ഞുള്ള സമയങ്ങളില്അവരെന്തു ചെയ്യുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാല്ഭൂരിപക്ഷം പേരും സമയത്തെ കൊന്നു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് . മിക്കവാറും പേരും ജോലി കഴിഞ്ഞു വന്നാല്പിന്നെ ലാപ്ടോപിലും ഡസ്ക് ടോപിലും മൊബൈലിലും ആയി തങ്ങളുടെ സമയം തീര്ത്തു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു . കുറെ പേര്നേരം പുലരുവോളം തന്റെ പ്രിയതമയുമായി ഫോണില്ശൊല്ലി കൊണ്ടിരിക്കുന്നു . ഇത്തരക്കാരെ കുറിച്ച് സൂക്ഷ്മമായി പരിശോദിച്ചാല്ഇവര്ക് തങ്ങളുടെ ഉറ്റ സുഹൃതുകളുമയോ കുടുംബ ബന്ധത്തിലുള്ള വരുമായോ ഒന്നു സംസാരിക്കാന്പോലും സമയം കിട്ടുന്നില്ല എന്നു പറയാം.